Z/S “JANAVAS”
”Janavas”, Auliciems, Kokneses pag., Aizkraukles nov, LV-5113
KONTAKTI:
Saimniecības vadītājs: +371 26565282
Saimniece: +371 25994160; +371 26369843
E-pasts: reinis.kucers@gmail.com
Mājas lapa: www.janavas.lv
Seko: facebook.com/janavasLV